Esti Kinasih

Jingga Dalam Elegi

4.15 of 4,365

Jingga dan Senja

4.06 of 4,384

Fairish

3.68 of 4,401

Dia, Tanpa Aku

3.95 of 3,620

Still...

3.81 of 2,625

Cewek!!!

3.83 of 2,574